Radionice

Na seminaru RAF IT Days, ove godine, organizovaćemo i radionice. Predviđeno je da se učesnici seminara pri prijavi na seminar opredele za jednu od ponuđenih radionica. Cilj radionica je da se učesnici bolje upoznaju sa navedenim temama uz asistenciju nastavnog osoblja Računarskog fakulteta. Radionice će trajati po 3 sata (4 časa od po 45 minuta), a detaljnije informacije biće dostupne sredinom novembra.

2475-radionice