Stari grad podržao seminar

Gradska opština Stari grad je i ove godine prepoznala značaj organizovanja IT seminara za srednjoškolce i pružila punu podršku organizovanju istog. U pismu podrške se između ostalog kaže i sledeće: „Edukacija, promovisanje obrazovanja, stručno usavršavanje, kao i prepoznavanje intelektualnih potencijala mladih, ciljevi su za koje se zalaže ovaj seminar, ali i Gradska opština Stari grad“.

2524-stari-grad-podrao-seminar