Treći dan – izveštaj

Trećeg dana seminara, učesnici su izabrali predavanje Branislava Milojkovića (tema: „Igranje igara sa aspekta veštačke inteligencije“) kao najbolje sa prosečnom ocenom 4,84/5,00, koja je ujedno bila i najzanimljivija tema trećeg dana sa ocenom 4,85/5,00. Najbolji sveopšti utisak predavača je ostvario Miloš Tolpa (tema: „Bezbednosni izazovi u svetu informacionih tehnologija“) sa ocenom 4,73/5,00. Najbolju komunikaciju sa učesnicima, ocenjenu sa 4,90/5,00 su ostvarili Miloš Tolpa i Branislav Milojković.

2510-trei-dan-izvetaj