Kontakt

Univerzitet Union – Računarski fakultet
Kneza Mihaila 6/VI
11000 Beograd

Sekretarijat
Trg republike 5/V
11000 Beograd

Tel: 011-33-48-079, 011-33-48-081,
        011-26-27-613, 011-26-33-321

Biblioteka – radno vreme: 10-17h
Sekretarijat – radno vreme: 09-17h

Račun broj:
265-1100310002142-25 – Raiffeisen banka
105-0000002997969-59 – Naša AIK banka

Matični broj: 17489453
PIB: SR102971356
Šifra delatnosti: 8542
PDV broj: 130903121

Web: http://www.raf.edu.rs
E-mail adrese: raf (@) raf.rs
sekretarijat (@) raf.rs
marketing (@) raf.rs

Dnevni kurs EUR: 117.1804
EUR:
RSD:

Primer uplatnice za plaćanje školarine:

Primer uplatnice za plaćanje prijemnog ispita: