Нострификација дипломе

Нострификација је поступак у којем се дипломе (средњошколске или високошколске), сведочанства, испити и академске титуле добијене у земљи признају за коришћење у иностранству, било ради наставка школовања или ради запошљавања. Признавање српских диплома у иностранству зависи од земље у којој бисте да нострификујете диплому, као и од факултета који би требало да прихвати диплому, уколико желите да наставите студије у иностранству.

Марко Петровић, бивши студент Рачунарског факултета на основним и мастер студијама, успешно је завршио процес нострификације наше дипломе у Америци крајем 2012 године. На основу упоређивања нашег плана и програма са америчким потврђен му је степен стручне спреме који је стекао на РАФ-у, односно Master od Science Degree. Марко је завршио  процес нострификације дипломе ради запослења у САД-у.

Ово је још један у низу доказа да је Рачунарски факултет признат и код нас и у свету, што потврђују радне позиције и компаније за које наши дипломирани студенти раде.

1973-nostrifikacija-diplome