Ana Trišović u CERN-u

CERN-logo

Septembar, 2014.

Ana Trišović, diplomirani student RAF-a, provela je godinu dana na praksi u CERN-u (The European Organization for Nuclear Research), a od septembra 2014. radi u CERN-u kao doktorant. Ana je doktorske studije upisala na Triniti koledžu u Kembridžu.

3158-ana-trisovic-u-cern-u