INFOTEH® – Јахорина 2010.

Октобар, 2010.

Тестирање софтвера је већ више година, па и деценија, установљено као научна, али и инжењерска дисциплина. Ради контроле учинка у процесу тестирања софтвера, уз обраћање пажње на уложен труд и ресурсе, неопходно је применити адекватне технике за избор елемената софтверског производа који ће се тестирати. У овом раду се даје опис примене комбинације две такве технике – „Cause-Effect“ анализе и комбинаторног тестирања, и то на примеру конкретног софтверског производа – МС ПАИНТ.

„Cause-Effect“ анализа система који се тестира оптимизује број тестова према међусобној спрези „улаза“ и „излаза“, док се комбинаторно тестирање фокусира на појаву грешака у софтверу услед интеракције више фактора система и својим различитим подтехникама, такође, даје оптималан избор тестова. У раду је указано на предности и недостатке примене ових техника, а такође су и предложени поступци за доношење одлуке о одабиру технике тестирања у општијем случају.

Рад је започет у оквиру испита Тестирање Софтвера на Рачунарском Факултету, под руководством Проф. Љубомира Лазића. На испиту је било неопходно осмислити Master Test Plan – документ који би у потпуности описао план тестирања софтверског производа. Студенти су подстакнути да изврше самостално истраживање и план направе по модерним стандардима, те да додају резултате самосталних истраживања. Баш таква додатна истраживања у оквиру пројекта су садржина рада који је изложен на Симпозијуму Инфотех на Јахорини.

На Симпозијуму, рад је изложен у оквиру дискусионог форума студената, на којем је изложено укупно 25 стручних студентских радова и/или дискусија.

1606-infoteh-jahorina-2010