INFOTEH® – Jahorina 2010.

Oktobar, 2010.

Testiranje softvera je već više godina, pa i decenija, ustanovljeno kao naučna, ali i inženjerska disciplina. Radi kontrole učinka u procesu testiranja softvera, uz obraćanje pažnje na uložen trud i resurse, neophodno je primeniti adekvatne tehnike za izbor elemenata softverskog proizvoda koji će se testirati. U ovom radu se daje opis primene kombinacije dve takve tehnike – „Cause-Effect“ analize i kombinatornog testiranja, i to na primeru konkretnog softverskog proizvoda – MS PAINT.

„Cause-Effect“ analiza sistema koji se testira optimizuje broj testova prema međusobnoj sprezi „ulaza“ i „izlaza“, dok se kombinatorno testiranje fokusira na pojavu grešaka u softveru usled interakcije više faktora sistema i svojim različitim podtehnikama, takođe, daje optimalan izbor testova. U radu je ukazano na prednosti i nedostatke primene ovih tehnika, a takođe su i predloženi postupci za donošenje odluke o odabiru tehnike testiranja u opštijem slučaju.

Rad je započet u okviru ispita Testiranje Softvera na Računarskom Fakultetu, pod rukovodstvom Prof. Ljubomira Lazića. Na ispitu je bilo neophodno osmisliti Master Test Plan – dokument koji bi u potpunosti opisao plan testiranja softverskog proizvoda. Studenti su podstaknuti da izvrše samostalno istraživanje i plan naprave po modernim standardima, te da dodaju rezultate samostalnih istraživanja. Baš takva dodatna istraživanja u okviru projekta su sadržina rada koji je izložen na Simpozijumu Infoteh na Jahorini.

Na Simpozijumu, rad je izložen u okviru diskusionog foruma studenata, na kojem je izloženo ukupno 25 stručnih studentskih radova i/ili diskusija.

1606-infoteh-jahorina-2010