RAF-OVCI UBEDLJIVO NAJBOLJI NA PRVOM RAF HAKATONU

Decembar, 2019.
Na Prvom RAF Hakaton-u, održanom 21. i 22. decembra 2019. godine na Računarskom fakultetu, prva tri mesta osvojili su timovi studenata sa RAF-a. Trijumfovao je tim Kmice koga su činili Vukoman Stojanović, Stefan Burgić, Dušan Zdravković i Miljan Tekić, drugo mesto osvojila ekipa RAFx u sastavu Branko Fulurija, Miloš Milunović, Vanja Paunović i Mihailo Vignjević . Treće mesto pripalo je timu Runtimeerror, a činili su ga Luka Jovičić, Đorđe Veličković i Lazar Bulić.
Od ukupno 118 prijavljenih studenata sa čak 12 fakulteta iz cele zemlje, 8 timova je dobilo priliku da učestvuje na Hakaton-u. Osim sa Računarskog fakulteta, u finalu su učestvovali timovi sa Fakulteta organizacionih nauka, Elektrotehničkog fakulteta i Matematičkog fakulteta iz Beograda, kao i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.
Takmičari su dobili priliku da u roku od 24 časa iskažu svoje ideje i znanje odgovorivši na zadatu temu. Naime, zadatak je bio osmisliti najbolji metod za istraživanje tržišta koristeći sve javno dostupne podatke i alate.
Pobednički tim je na ovaj zadatak odgovorio na zanimljiv način. Osmislili su Milenialdo platformu koja služi za anketiranje ljudi, najčešće milenijalaca, putem Instagram storija. Platforma spaja agencije za istraživanje tržišta sa influenserima na Instagram-u i tako omogućava agencijama da targetiraju grupe ljudi koje su im potrebne za ankete. Sa druge strane platforma omogućava influenserima alternativni vid zarade.

„Zbog velikog broja aktivnih korisnika i njihove aktivnosti na Instagram društvenoj mreži, neka istraživanja mogu biti verodostojnija. To možemo zakuljučiti iz podatka koji govori da je Instagram trenutno najpopularnija društvena mreža na internetu sa preko 500 milijardi storija svakog dana. Takođe platforma rešava problem ciljne grupe mlienijalaca, tako što proces anketiranja pravi zanimljivijim od postojećih načina. Velika prednost anketa na Instagramu je to što se anketa može naknadno dopuniti, a da to pritom nema značajan uticaj na rasipanje ciljne grupe koju anketiramo.“ – zaključio je Vukoman Stojanović, član Kmice tima.

IMG_0310.JPG Prvoplasirani Kmice tim – Stefan Burgić, Vukoman Stojanović, Dušan Zdravković i Miljan Tekić

Drugoplasirani tim RAFx osmislilo je rešenje koje čini sistem za preporuku grupe korisnika koji imaju najveću verovatnoću da će popuniti određenu anketu. Ankete su kategorizovane u više različitih kategorija kao što su biznis, IT, sport i spajanjem korisnika sa relevantnim anketama može se podstaći veći procenat uspešno popunjenih anketa.
IMG_0287.JPG Drugoplasirani RAFx tim – Mihailo Vignjević, Branko Furulija, Miloš Milunović i Vanja Paunović
Članovi trećeplasiranog tima Runtmeerror su za analize postojećih podataka napravili alat koji na osnovu različitih ulaznih parametara daje detaljniji uvid u statistike i omogućava detaljniju analizu podataka. Primenom linearne regresije i faktorskih analiza utvrdili su da značajan broj ljudi mlađih od 30 godina odustane od popunjavanja ankete bez obzira na cenu, kao i da sam proces popunjavanja ankete predugo traje i da su to jedni od ključnih faktora koji utiču na uspešnost ankete.

Iz tog razloga odlučili su da naprave chat bot aplikaciju koja će na interaktivan način korisnika sprovesti kroz anketu. Dizajniran je bot engine koji postvalja pitanja iz ankete i validira odgovore korisnika. On radi nezavisno i može preko odgovarajućeg API-a da komunicira sa bilo kojom platformom koja omogućava integraciju (Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram,…).
 IMG_0274.JPG Trećeplasirani Runtimeerror timLazar Bulić, Đorđe Veličković i Luka Jovičić
Pored podrške Računarskog fakulteta, takmičenje su podržale kompanije Opinodo, SoftwareHaus i Teamcubate.
Atmosferu sa hakatona pogledajte u galeriji.

5650-raf-ovci-najbolji-na-prvom-raf-hakatonu