Милош Авакумовић

О пројеку

   border=Игра је направљена у XNA Game Studio 4.0, који представља интегрисано развојно окружење за Microsoft Висуал Студио за развој игара.

Циљ игре је усавршавање интеракције између виртуелног и стварног света користећи Wii контролер. Тежини усавршавања интеракције доприносе имплементирани системи који имитирају ветар и гравитацију, као и само кретање играча у виртуелном свету.

У оквиру игре коришћени су различити ефекти како би доживљај играња био што реалнији. Од звукова током кретања и пуцања, па све  до светлосних и димних ефеката код експлозија.

За анимацију модела коришћена је анимација скелета. У овом процесу цео модел је структуиран као скелет, сачињен од костију. Свака кост мора знати која кост јој је родитељ. Померањем родитеља померају се и сви потомци. Код модела играча(тенк) померањем куполе померају се и цеви за пуцање.

Велики изазов био је и имплементирати систем за детекцију колизија. Код модела мете(прва слика испод) користе се две лопте, које представљају значајно упрошћенија геометријска тела него ваљак, квадар и коцка заједно, што је и циљ код креирања оваквог система. Било би веома процесорски захтевно уколико би се колизија проверавала за оригинални модел. Стога, врши се апроксимација тог модела на модел који је приближно исти али и упрошћенији.

О аутору

Милош Авакумовић је рођен у Ужицу где је и зарвшио гимназију.
2007. године уписује Рачунарски факултет у Београду. Дипломирао је током јула 2012. године на смеру Рачунарске мреже и комуникације.
Планира да студије настави у иностранству.

1876-milos-avakumovic