Ненад Божидаревић

О пројектима

Цртање графа
Овај пројекат рађен у Javi, у оквиру предмета Објектно-оријентисано програмирање (прва година), представља програм за исцртавање графика жељене функције на одређеном интервалу. Кориснику се пружа могућност да унесе произвољну функцију једне променљиве, као и интервал који жели да му буде приказан, након чега се график исцртава. У оквиру задате функције се могу користити све четири основне операције, али и степеновање, а поред тога могуће је користити и константе Е и ПИ и друге функције као што су корен (сqрт), природни логаритам (лн), основне тригонометријске функције и сл.

Преузми апликацију

Игра Моторико
У оквиру предмета Мултимедијални системи (четврта година) један од семинарских радова био је развој игре у Flash-u. Моторко је игра која корисника ставља у улогу возача Формуле 1 који на две стазе има за циљ да што брже заврши три круга. Возилом се управља стрелицама, док се након завршетка (или током) „трке“ у главни мени враћа тастером ЕСЦ.

Преузми апликацију

Voronoiјев дијаграм
У оквиру изборног предмета Геометријски алгоритми (трећа година) који се претежно бави геометријским проблемима у равни, пројекат је био демонстрација и решавање једног од тих проблема. Ова Windows апликација написана у Ц#-у се бави конструкцијом Voronoiјевог дијаграма, а ради решавања реалног проблема – навигације робота окруженог препрекама.

Voronoiјев дијаграм над неким скупом тачака је подела равни у ћелије (по једна ћелија за сваку тачку – назовимо их централним тачкама), тако да су све тачке унутар ћелије најближе централној тачки те ћелије, а не централној тачки неке друге ћелије. Једна од особина овог дијаграма јесте да су тачке на ивицама ћелија подједнако удаљене од централних тачака обе суседне ћелије, па ово представља оптималну путању уколико робот жели да се креће између неке две препреке. Након конструкције дијаграма, ивице којима робот не може да прође (јер су централне тачке преблизу једна другој) се одбацују, и обичном претрагом по графу се тражи путања којом робот може да изађе из подручја са препрекама. У апликацији су препреке представљене плавим круговима, док је робот представљен црвеним кругом.

Преузми апликацију

О аутору

Ненад Божидаревић је студент четврте године Рачунарски факултет у Београду.

1980-nenad-bozidarevic