Обрада сигнала у телекомуникацијама – Докторске студије

{таб=Студијски програм}

Како су Nokia и Sony Ericsson успели да постану водећи светски произвођачи мобилне телефоније? Улагањем у научно-истраживачки рад у области телекомуникација, посебно у области дигиталне обраде сигнала, али и применом резултата овог рада. Последњих година област обраде сигнала доживела је значајне промене и нашла се у центру пажње многих високотехнолошких компанија. Велики број корисника и брзи развој рачунарства допринели су невероватној експанзији ове области.

Назив смера: Обрада сигнала у телекомуникацијама

Трајање: 3 године (180 ESPB бодова)

Звање: Доктор наука –  електротехника и рачунарство

Услови за упис: Завршене мастер студије (укупно 300 ESPB бодова)

Акредитација и дозвола за рад факултета:

Акредитација студијских програма:

Акредитација и дозвола за рад универзитета УНИОН:

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Број уписаних по години: 5 студената.

{таб=Знања}

 • Принципи пропагације радио таласа.
 • Моделовање мобилних и бежичних канала.
 • Ad hoc мобилне мреже и сензорске мреже.
 • Евалуација и димезионисање мрежа са комутацијом пакета.
 • Принципи модулација са више носилаца и примена у системима дигиталне бежичне телевизије и мрежа.
 • Спектралне методе и њихова примена обради звука и слике.
 • Пројектовање дигиталних филтара за децимацију и интерполацију, банке филтара и wавелети.
 • Методе естимације са применом естимације у обради сигнала.

{таб=План студија}

И година

Предмет

ЕСПБ

Технички квалификациони испит

5

Изборни предмет из групе Д5

12

Изборни предмет из групе Д6

13

Први изборни предмет из групе Д7

15

Други изборни предмет из групе Д7

15

Укупно ЕСПБ:

60

ИИ година

Предмет

ЕСПБ

Први изборни предмет из групе Д8

15

Други изборни предмет из групе Д8

15

Докторска дисертација – теоријске основе и истраживачки квалификациони испит

30

Укупно ЕСПБ:

60

III година

Предмет

ЕСПБ

Докторска дисертација – студијски истраживачки рад

30

Докторска дисертација – студијски истраживачки рад

10

Докторска дисертација – израда и одбрана дисертације

20

Укупно ЕСПБ:

60

Изборни предмети

Група Д5

ЕСПБ

Напредни курс дигиталних телекомуникација

12

Вишебрзинска обрада сигнала

12

Група Д6

ЕСПБ

Теорија детекције и модулације

13

Стистистичка обрада сигнала

13

Група Д7

ЕСПБ

Напредни курс бежичних комуникација

15

АСИЦ дизајн у телекомуникацијама

15

Случајни процеси

15

Група Д8

ЕСПБ

Пропагација радио сигнала

15

Теорија телекомуникационог саобраћаја

15

Напредне технике обраде сигнала

15

Одабрана поглавља из оптимизације

15

Сакривање информација

15

{таб=Бенефиције и школарина}

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:


 • Право на здравствено осигурање,
 • Карту за повлашћену вожњу у градском превозу,
 • ЕТЦ kartice,
 • Попуст од 30% на ЦЕТ-ова издања,
 • Право на легалне Microsoft академске лиценце.

Гледано из угла студента, школарина представља неку врсту инвестиције капитала у сопствену будућност.

Цена школарине укључује:


 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе итд.

Цена докторских студија је 2.700€ у динарској противредности за једну годину студија.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата – при упису се плаћа 1200€,
 • друга рата – до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата – до 1. априла се плаћа 900€.

Максималан попуст од 40 % за ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ – за сваку завршену годину основних академских и мастер студија на Рачунарском факултету будући докторанти остварују право на 8 % попуста.

1912-obrada-signala-u-telekomunikacijama-doktorske-studije