Студијски програм

   border=

Да ли бисте желели да развијате роботе или аутономна возила који ће се самостално кретати и вршити разне задатке у потпуно непознатом окружењу и без утицаја човека? Једном речју, да ли желите да правите интелигентне системе? Једногодишњи акредитовани студијски програм мастер студија на Рачунарском факултету може вам помоћи да ваша жеља постане стварност. Област интелигентних система укључује многе дисциплине, као што су машинско учење, рачунарске игрице, аутоматско доказивање математичких теорема или дијагноза болести у медицини. Ова област систематизује и аутоматизује интелектуалне активности.

Назив смера: Интелигентни системи

Трајање: 1 година (60 ESPB бодова)

Звање: Мастер информатичар

Услови за упис:

1. Завршене студије у трајању од 4 године (240 ESPB бодова),

2. Право уписа на мастер студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис датог студијског програма. Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата.

Акредитација и дозвола за рад факултета:

Акредитација студијских програма:

Акредитација и дозвола за рад универзитета УНИОН:

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Број уписаних по години: 10 студената.

2586-studijski-program