Студијски програм

   border=

Како су Nokia и Sony Ericsson успели да постану водећи светски произвођачи мобилне телефоније? Улагањем у научно-истраживачки рад у области телекомуникација, посебно у области дигиталне обраде сигнала, али и применом резултата овог рада. Последњих година област обраде сигнала доживела је значајне промене и нашла се у центру пажње многих високотехнолошких компанија. Велики број корисника и брзи развој рачунарства допринели су невероватној експанзији ове области.

Назив смера: Обрада сигнала у телекомуникацијама

Трајање: 3 године (180 ESPB бодова)

Звање: Доктор наука –  електротехника и рачунарство

Услови за упис: Завршене мастер студије (укупно 300 ESPB бодова)

Акредитација и дозвола за рад факултета:

Акредитација студијских програма:

Акредитација и дозвола за рад универзитета УНИОН:

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Број уписаних по години: 5 студената.

2594-studijski-program