План студијског програма Обрада сигнала у телекомуникацијама, акредитованог 2009.

И година Предмет ЕСПБ Технички квалификациони испит 5 Изборни предмет из групе Д5 12 Изборни предмет из групе Д6 13 Први изборни предмет из групе Д7 15 Други изборни предмет из групе Д7 15 Укупно … Опширније

Опширније

Знања

На докторском студијском програму Рачунарско инжењерство студенти стичу следећа знања: Принципи пропагације радио таласа. Моделовање мобилних и бежичних канала. Ad hoc мобилне мреже и сензорске мреже. Евалуација и димезионисање мрежа са комутацијом пакета. Принципи модулација … Опширније

Опширније