Plan studija osnovnog akademskog studijskog programa Računarsko inženjerstvo, akreditovanog 2014.

I godina

I semestarČasovaESPB
0001Linearna algebra i analatička geometrija3+28
0002Diskretne strukture3+28
0003Uvod u programiranje2+48
0004Engleski 12+03
0005Poslovne aplikacije0+23
II semestarČasovaESPB
1001Matematička analiza2+38
1002Osnovi računarskih sistema3+28
1003Objektno orijentisano programiranje2+48
1005Engleski 22+03
1006Pismeno i usmeno izražavanje0+23

II godina

III semestarČasovaESPB
2004Osnovi elektronike3+28
2005Algoritmi i strukture podataka3+28
3006Napredna matematička analiza2+26
2008Signali i sistemi3+38
IV semestarČasovaESPB
2008Operativni sistemi3+38
2001Računarske mreže3+38
2007Arhitektura računara2+26
4011Digitalne komunikacije3+28

III godina

V semestarČasovaESPB
3005Verovatnoća i statistika2+26
3020Primenjena veštačka inteligencija2+26
4960Izborni predmet 1 iz grupe CS4-12+25
4961Izborni predmet 2 iz grupe CS4-12+25
4962Izborni predmet 3 iz grupe CS4-12+25
VI semestarČasovaESPB
3003Kodovanje i teorija informacija3+28
3006Kompresija podataka2+27
5008Izborni predmet 1 iz grupe CS4-22+26
5009Izborni predmet 2 iz grupe CS4-22+26
5017Izborni predmet 3 iz grupe CS4-22+26

Izborni predmeti

ČasovaESPB
Grupa CS4-1
5006Sistemi u realnom vremenu2+25
6053Tehnologije komutiranja2+25
5008Skript jezici2+25
6051Tehnologije rutiranje2+25
6050Povezivanje mreža2+25
5004Praktične tehnike rutiranje2+25
5025Izborni predmet sa Računarskih nauka – V semestar2+25
5025Izborni predmet sa Računarskih nauka – V semestar2+25
Grupa CS4-2
9133Projektovanje i verifikacija hardvera2+26
5022Virtuelizovani mređni sistemi2+26
6002Neuronske mreže2+26
5025Upravljački sistemi2+26
5011Bezbednost mreža2+26
5025Web programiranje2+26
5025Izborni predmet sa Računarskih nauka – VI semestar2+26
5025Izborni predmet sa Računarskih nauka – VI semestar2+26

IV godina

VII semestarČasovaESPB
4004Bežične i mobilne komunikacije3+37
5006Upravljanje projektima2+26
5020Izborni predmet 1 iz grupe CS4-32+26
7012Izborni predmet 2 iz grupe CS4-32+26
6081Izborni predmet 3 iz grupe CS4-32+26
VIII semestarČasovaESPB
8015Digitalna obrada signala3+37
2010Namenski računarski sistemi3+37
5001Primenjeni distribuirani sistemi3+37
7104Stručna praksa0+02
7104Završni rad0+06

Izborni predmeti

ČasovaESPB
Grupa CS4-3
4001Data centar infrastrukture2+26
4015Mirkoservisne aplikacije2+26
4016Povezivanje mreža2+26
4023Tehnolgije komutiranja2+26
4025Tehnologije rutiranja2+26
5004Napredno Java programiranje2+26
5025Izborni predmet sa Računarskih nauka – VII semestar2+26
5025Izborni predmet sa Računarskih nauka – VII semestar2+26

1 thought on “Plan studija osnovnog akademskog studijskog programa Računarsko inženjerstvo, akreditovanog 2014.”

Comments are closed.

5681-plan-studija-osnovnog-akademskog-studijskog-programa-racunarsko-inzenjerstvo-akreditovanog-2014