План студија основног академског студијског програма Рачунарско инжењерство, акредитованог 2014.

I година

I семестар Часова ЕСПБ
0001 Линеарна алгебра и аналатичка геометрија 3+2 8
0002 Дискретне структуре 3+2 8
0003 Увод у програмирање 2+4 8
0004 Енглески 1 2+0 3
0005 Пословне апликације 0+2 3
II семестар Часова ЕСПБ
1001 Математичка анализа 2+3 8
1002 Основи рачунарских система 3+2 8
1003 Објектно оријентисано програмирање 2+4 8
1005 Енглески 2 2+0 3
1006 Писмено и усмено изражавање 0+2 3

II година

III семестар Часова ЕСПБ
2004 Основи електронике 3+2 8
2005 Алгоритми и структуре података 3+2 8
3006 Напредна математичка анализа 2+2 6
2008 Сигнали и системи 3+3 8
IV семестар Часова ЕСПБ
2008 Оперативни системи 3+3 8
2001 Рачунарске мреже 3+3 8
2007 Архитектура рачунара 2+2 6
4011 Дигиталне комуникације 3+2 8

III година

V семестар Часова ЕСПБ
3005 Вероватноћа и статистика 2+2 6
3020 Примењена вештачка интелигенција 2+2 6
4960 Изборни предмет 1 из групе ЦС4-1 2+2 5
4961 Изборни предмет 2 из групе ЦС4-1 2+2 5
4962 Изборни предмет 3 из групе ЦС4-1 2+2 5
VI семестар Часова ЕСПБ
3003 Кодовање и теорија информација 3+2 8
3006 Компресија података 2+2 7
5008 Изборни предмет 1 из групе ЦС4-2 2+2 6
5009 Изборни предмет 2 из групе ЦС4-2 2+2 6
5017 Изборни предмет 3 из групе ЦС4-2 2+2 6

Изборни предмети

Часова ЕСПБ
Група ЦС4-1
5006 Системи у реалном времену 2+2 5
6053 Технологије комутирања 2+2 5
5008 Скрипт језици 2+2 5
6051 Технологије рутирање 2+2 5
6050 Повезивање мрежа 2+2 5
5004 Практичне технике рутирање 2+2 5
5025 Изборни предмет са Рачунарских наука – V семестар 2+2 5
5025 Изборни предмет са Рачунарских наука – V семестар 2+2 5
Група ЦС4-2
9133 Пројектовање и верификација хардвера 2+2 6
5022 Виртуелизовани мређни системи 2+2 6
6002 Неуронске мреже 2+2 6
5025 Управљачки системи 2+2 6
5011 Безбедност мрежа 2+2 6
5025 Web програмирање 2+2 6
5025 Изборни предмет са Рачунарских наука – VI семестар 2+2 6
5025 Изборни предмет са Рачунарских наука – VI семестар 2+2 6

IV година

VII семестар Часова ЕСПБ
4004 Бежичне и мобилне комуникације 3+3 7
5006 Управљање пројектима 2+2 6
5020 Изборни предмет 1 из групе ЦС4-3 2+2 6
7012 Изборни предмет 2 из групе ЦС4-3 2+2 6
6081 Изборни предмет 3 из групе ЦС4-3 2+2 6
VIII семестар Часова ЕСПБ
8015 Дигитална обрада сигнала 3+3 7
2010 Наменски рачунарски системи 3+3 7
5001 Примењени дистрибуирани системи 3+3 7
7104 Стручна пракса 0+0 2
7104 Завршни рад 0+0 6

Изборни предмети

Часова ЕСПБ
Група ЦС4-3
4001 Data centar инфраструктуре 2+2 6
4015 Миркосервисне апликације 2+2 6
4016 Повезивање мрежа 2+2 6
4023 Технолгије комутирања 2+2 6
4025 Технологије рутирања 2+2 6
5004 Напредно Java програмирање 2+2 6
5025 Изборни предмет са Рачунарских наука – VII семестар 2+2 6
5025 Изборни предмет са Рачунарских наука – VII семестар 2+2 6

1 thought on “План студија основног академског студијског програма Рачунарско инжењерство, акредитованог 2014.”

Comments are closed.

5681-plan-studija-osnovnog-akademskog-studijskog-programa-racunarsko-inzenjerstvo-akreditovanog-2014