План студијског програма Информационе технологије, акредитованог 2009.

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

11.0007

Администрација и одржавање система 1

3+3

8

11.0008

Основи информационих технологија

3+1

8

11.0014

Организација рачунара

3+3

8

11.0015

Енглески језик 1

2+0

3

11.2011Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

11.1008

Администрација и одржавање система 2

3+3

8

11.1014

Дизајн и развој web страна

2+3

8

11.0016

Пословни софтвер

2+3

8

11.1005

Енглески језик 2

2+0

3

11.1006Писмено и усмено изражавање0+23

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

11.2012

Основи програмирања

2+3

8

11.2014

Web системи и технологије

3+2

8

11.2015

Енглески језик 3

2+2

6

11.3011

Информациони системи

3+38

IV семестар

Часова

ЕСПБ

11.3010

Рачунарске комуникације

3+3

8

11.6016

Електронско пословање

2+2

6

11.3017

Програмирање wеб апликација

2+3

8

08.2003

Интеракција човек-рачунар

3+2

8

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

11.0940

Увод у софтверско инжењерство

3+2

8

11.6103

ИТ сервис менаџмент

2+1

6

14ИТЕ-1

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-1 (бира се 16 ЕСПБ)

6+6

16

VI семестар

Часова

ЕСПБ

14ИТЕ-2

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-2 (бира се 24 ЕСПБ)

9+9

24

11.7012

Историја рачунарства

2+0

4

08.7101

Стручна пракса

2

Изборни предмети

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-1

Часова

ЕСПБ

11.5962

Управљање и одржавање Windows Server окружења

3+3

8

11.6059

Имплементирање Microsoft ISA сервера

3+3

8
11.5971SQL програмирање3+38
11.5937C# програмирање3+38

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-2

Часова

ЕСПБ

11.5960

Увод у администрацију IP мрежа

3+3

8
11.5961Конфигурација и одржавање IP мрежа3+38

11.5970

Практичне технике заштите у IP мрежама

3+3

8
11.5976Развој апликација у облаку3+38
11.5972Развој апликација и web сервиса3+38
11.5975Microsoft технологије за приступ подацима3+38

2844-plan-studija-informacione-tehnologije-2009