Рачунарски дизајн и рачунарска мултимедија

Рачунарски дизајн и рачунарска мултимедија је студијски програм у домену визуелних и audio уметности, који има за циљ да студенти науче да креирају рачунарске мултимедијалне садржаје. Реч је о интердисциплинарном програму који обједињује знања из области сликарства, графичког дизајна, типографије, фотографије, анимације, интерактивних рачунарских медија, дизајна звука, дизајна ентеријера, рачунарства и теорије уметности.

Рачунарски дизајн је свако пројектовање за графичку производњу, као и креирање рачунарских мултимедијалних садржаја у чијим су основама звук, дигитална фотографија, типографија, илустрација и анимација. Студенти се оспособљавају за интердисциплинарно бављење обликовањем и рачунарском мултимедијом, односно савременим дизајном. Овако оријентисан студијски програм оспособљава студента да оптималним дизајном код корисника изазове истовремени доживљај разнородних садржаја.

На студијском програму Рачунарски дизајн и рачунарска мултимедија студенти уче да управљају софтверима за производњу векторске и растерске графике, основе архитектонског пројектовања и дизајна ентеријера. Савлађују типографске стандарде, стандарде снимања, обраде и миксовања звука, софтвере за 3D и 2D анимацију, као и софтвере за монтажу и обраду видеа. Уче историју филма и стандарде писања сценарија, као и да уз помоћ рачунарске графике конструишу мултимедијалне садржаје. Посебно, студенти се на овом студијском програму оспособљавају да у разложно и у потпуности разумеју намену, циљ и контекст употребе дизајна.

Настава студијског програма Рачунарски дизајн и рачунарска мултимедија изводи се кроз предавања и практичне вежбе са показивањем, објашавањем и поређењем релевантних примера, кроз практичан рад употребом софтвера за генерисање слике и звука, и кроз индивидуалне критике и коректуре студентских идеја и планова. Студентима је на располагању студио за мултимедију (са савременом софтверском инфраструктуром), музички студио, сликарски атеље, као и библиотека са стручном литературом.

Рачунарски дизајн је акредитовани студијски програм који траје 4 године и има вредност од укупно 240 ESP бодова. Након завршетка студија добија се звање Дипломирани дизајнер, а диплома Рачунарског факултета универзитета Унион призната је у иностранству у складу са одредбама Болоњске декларације. Овај смер захтева полагање пријемног испита где се проверавају вештине и склоности ученика ка сликању и цртању, те теоријска знања из области визуелних уметности.

4695-studijski-program-2