Računarski dizajn i računarska multimedija

Računarski dizajn i računarska multimedija je studijski program u domenu vizuelnih i audio umetnosti, koji ima za cilj da studenti nauče da kreiraju računarske multimedijalne sadržaje. Reč je o interdisciplinarnom programu koji objedinjuje znanja iz oblasti slikarstva, grafičkog dizajna, tipografije, fotografije, animacije, interaktivnih računarskih medija, dizajna zvuka, dizajna enterijera, računarstva i teorije umetnosti.

Računarski dizajn je svako projektovanje za grafičku proizvodnju, kao i kreiranje računarskih multimedijalnih sadržaja u čijim su osnovama zvuk, digitalna fotografija, tipografija, ilustracija i animacija. Studenti se osposobljavaju za interdisciplinarno bavljenje oblikovanjem i računarskom multimedijom, odnosno savremenim dizajnom. Ovako orijentisan studijski program osposobljava studenta da optimalnim dizajnom kod korisnika izazove istovremeni doživljaj raznorodnih sadržaja.

Na studijskom programu Računarski dizajn i računarska multimedija studenti uče da upravljaju softverima za proizvodnju vektorske i rasterske grafike, osnove arhitektonskog projektovanja i dizajna enterijera. Savlađuju tipografske standarde, standarde snimanja, obrade i miksovanja zvuka, softvere za 3D i 2D animaciju, kao i softvere za montažu i obradu videa. Uče istoriju filma i standarde pisanja scenarija, kao i da uz pomoć računarske grafike konstruišu multimedijalne sadržaje. Posebno, studenti se na ovom studijskom programu osposobljavaju da u razložno i u potpunosti razumeju namenu, cilj i kontekst upotrebe dizajna.

Nastava studijskog programa Računarski dizajn i računarska multimedija izvodi se kroz predavanja i praktične vežbe sa pokazivanjem, objašavanjem i poređenjem relevantnih primera, kroz praktičan rad upotrebom softvera za generisanje slike i zvuka, i kroz individualne kritike i korekture studentskih ideja i planova. Studentima je na raspolaganju studio za multimediju (sa savremenom softverskom infrastrukturom), muzički studio, slikarski atelje, kao i biblioteka sa stručnom literaturom.

Računarski dizajn je akreditovani studijski program koji traje 4 godine i ima vrednost od ukupno 240 ESP bodova. Nakon završetka studija dobija se zvanje Diplomirani dizajner, a diploma Računarskog fakulteta univerziteta Union priznata je u inostranstvu u skladu sa odredbama Bolonjske deklaracije. Ovaj smer zahteva polaganje prijemnog ispita gde se proveravaju veštine i sklonosti učenika ka slikanju i crtanju, te teorijska znanja iz oblasti vizuelnih umetnosti.

4695-studijski-program-2