Припремна настава и пријемни испит

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ (до 75 студената)
програм основних академских студија који траје четири године и носи 240 бодова по ЕСПБ

РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (до 180 студената)
програм основних академских студија који траје четири године и носи 240 бодова по ЕСПБ

СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (до 60 студената)
програм основних академских студија који траје четири године и носи 240 бодова по ЕСПБ

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ДИЗАЈН (до 20 студената)
програм основних академских студија који траје четири године и носи 240 бодова по ЕСПБ


ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (до 60 студената)
програм основних струковних студија који траје три године и носи 180 бодова по ЕСПБ


ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ И ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

Пример уплатнице

1919-pripremna-nastava