Стипендије

И најбољи уписују Рачунарски факултет – проверите зашто

Од самог оснивања Рачунарски факултет талентованим и вредним средњошколским ученицима пружа прилику да студирају потпуно бесплатно. Сваке године десетак најбоље пласираних матураната на Српској информатичкој олимпијади (СИО) и државном такмичењу из информатике добија пуне стипендије за бесплатно студирање на основним академским студијама. До сада је ту могућност искористио велики број освајача медаља на међународним и награда на државним и СИО такмичењима.

Рачунарски факултет, поред ових пуних стипендија, омогућује свим осталим матурантима пласираним на државно такмичење из информатике да конкуришу за двадесетак полустипендија (попуст од 50%) за све четири године студија на основним академским студијама. Циљ нам је да што већем броју талената омогућимо образовање које ће им отворити пут ка запослењу у врхунским домаћим и страним компанијама.

Списак стипендиста 2022/2023.

За стипендије и полустипендије Рачунарског факултета за студијски програм основних академских студија Рачунарско инжењерство могу конкурисати и матуранти који су освојили награду на државним такмичењима у Србији из математике и физике.

Позивамо и све матуранте из окружења који су освојили награде на државним такмичењима из информатике, а могу пратити наставу на српском језику, да конкуришу за стипендије и полустипендије Рачунарског факултета.

Рок за пријаву: 31. мај. Коначна листа стипендиста и полустипендиста биће позната до 10. јуна.

Преузмите образац - пријава за стипендију.

Рачунарски факултет пружа шансу вредним студентима да стекну стипендију и током школовања.

Студент сваке студијске године основних академских студија (који није стипендиста, полустипендиста или бивши ученик Рачунарске гимназије) са најбољим просеком (већим од 8.50) у зимском/летњем семестру (а да је положио све испите у јануарском/јунском испитном року и нема заостале испите из претходних година/претходног семестра) ослобађа се плаћања половине школарине за наредну школску годину.
Једна полустипендија по семестру и години доделиће се студентима Рачунарских наука или Рачунарског инжењерства, а једна студентима Мултимедијалног дизајна.

Сви студенти који положе све испите (најмање у вредности 60 ЕСПБ) до краја јунског испитног рока (а нису корисници неких других стипендија) остварују право на попуст од 10% на школарину у следећој школској години.

Стипендије за мастер академске студије студентима који су завршили Рачунарски факултет

Студент четврте године основних академских студија (који није стипендиста, полустипендиста или бивши ученик Рачунарске гимназије) са најбољим просеком  у зимском/летњем семестру (а да је положио све испите у јануарском/јунском испитном року и да нема заосталих испита из ранијих година, те да је дипломирао до 30. септембра текуће школске године) ослобађа се плаћања половине школарине за упис на мастер академске студије.

Студент са највишом просечном оценом током четворогодишњих студија из категорије стипендиста, полустипендиста и бивших ученика Рачунарске гимназије, који дипломира до 30. септембра текуће школске године, ослобађа се плаћања целе школарине за упис на мастер академске студије за наредну школску годину.

Поред поменутих стипендија, за студенте који су завршили основне академске студије на Рачунарском факултету са просеком преко 8.50, а уписују мастер академске студије, по један студент за Рачунарске науке и Рачунарско инжењерство (са најбољим просеком) биће ослобођен школарине.

Стипендије за докторске студије

Рачунарски факултет стипендира и студенте докторских студија, без услова да су претходне студије завршили код нас. Додељујемо највише до две стипендије за Рачунарске науке и до две за Рачунарско инжењерство, уз услов да кандидати имају просечну оцену на основним академским и мастер академским студијама најмање 9.00, као и да су квалитет и садржај претходних студија упоредиви са студијама на Рачунарском факултету.

Бесплатно школовање на мастер академским и докторским студијама

Рачунарски факултет обезбеђује бесплатно школовање на мастер и докторским академским студијама својим запосленим асистентима и сарадницима у настави. Основни услов за избор у звање асистента и сарадника у настави је да је кандидат на сваком појединачном претходном нивоу студија на Рачунарском или сродним факултетима остварио просечну оцену најмање 8.0. Детаљније информације о могућностима запошљавања на Рачунарском факултету и стицања права на бесплатно школовање на мастер и докторским студијама по овом основу можете добити у секретаријату Факултета.