Upis na Osnovne Akademske Studije

Osnovne akademske studije traju četiri godine i nose 240 bodova po ESPB. Na Računarskom fakultetu izvode se sledeći studijski programi:

Uslovi upisa na osnovne akademske studije:

 • Završena srednja škola u trajanju od 4 godine,
 • Položeni prijemni ispiti:
  1. za Računarsko inženjerstvo, Računarske nauke i Softversko inženjerstvo: matematika i informatika,
  2. za Multimedijalni dizajn: test iz crtanja, test iz multimedijalnog dizajna i test iz poznavanja umetnosti.

Na osnovne akademske studije može se upisati:

 • Računarske nauke – do 75 kandidata,
 • Računarsko inženjerstvo – do 180 kandidata,
 • Softversko inženjerstvo – do 60 studenata
 • Multimedijalni dizajn – do 20 kandidata.

Upis kandidata vrši se na osnovu redosleda na konačnoj rang listi kandidata, koja se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (maksimalno 40 bodova) i rezultata prijemnog ispita (maksimalno 60 bodova).
Prijemni ispiti iz matematike i informatike boduju se maksimalno po 30 bodova. Prijemni ispiti za multimedijalni dizajn  boduju se po sledećem principu: test crtanja vrednuje se sa najviše 20 bodova, test multimedijalnog dizajna sa najviše 30 bodova i test poznavanja umetnosti sa najviše 10 bodova.
Da bi se kandidat kvalifikovao za status studenta Računarskog fakulteta mora postići najmanje ukupno 51 bodOpširnije…

Na Fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Ovi kandidati moraju vladati srpskim jezikom, što utvrđuje posebna komisija Fakulteta (o mestu i vremenu rada komisije, kandidati će biti lično obavešteni), podnose na uvid pasoš, uverenje da su zdravstveno osigurani i uverenje o prebivalištu.

Ukoliko neki od primljenih kandidata ne obavi upis nakon formiranja rang liste i u propisanom roku, njegovo mesto zauzima sledeći kandidat, i tako redom do kraja liste. Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis da se strogo pridržavaju objavljenog rasporeda upisa, a onima koji se nalaze iza njih na konačnoj rang listi da potencijalno imaju mogućnost upisa. Umesto kandidata koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se na vreme, Fakultet će neposredno nakon isteka vremena predviđenog za upis ažurirati konačnu rang listu i izvršiti upis onih studenata koji su „ispod crte“, sve do popune svih slobodnih mesta, ili do iscrpljivanja liste kvalifikovanih kandidata.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole ili overene fotokopije,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, ili overenu fotokopiju,
 • dve fotografije formata 3,5×4,5 cm,
 • fotokopija (ne mora da bude overena) nečipovane lične karte, ili očitana čipovana lična karta,
 • dokaz o uplati školarine

Na upisu je obavezno prisustvo kandidata ili osobe koja poseduje ovlašćenje overeno kod notara.

Istovremeno studiranje više studijskih programa

Nakon polaganja prijemnog ispita i rangiranja, kandidat koji je stekao uslov za upis može se po pravilu upisati samo na jedan studijski program.

Izuzetno, kandidat se može upisati istovremeno na više studijskih programa.

U slučaju studiranja više studijskih programa:

 • studentu se izdaju nezavisne isprave za svaki studijski program,
 • školarina se naplaćuje za svaki studijski program,
 • priznaju se zajednički predmeti koji su položeni na makar jednom studijskom programu.

Primer uplatnice

25-upis-na-osnovne-akademske-studije