Ново усмерење на III години – Мултимедија

Ново усмерење на III години – Мултимедија. Реализација наставе на овом смеру ће бити у сарадњи са РТС-ом, са којим је потписан Споразум о пословно-техничкој сарадњи 24.11.2004. године.

789-novo-usmerenje-na-iii-godini-multimedija