Novo usmerenje na III godini – Multimedija

Novo usmerenje na III godini – Multimedija. Realizacija nastave na ovom smeru će biti u saradnji sa RTS-om, sa kojim je potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji 24.11.2004. godine.

789-novo-usmerenje-na-iii-godini-multimedija