Student Računarskog fakulteta na praksi u E. ON. Ruhrgas, Essen

Dejan Štrbac, student treće godine Računarskog fakulteta u Beogradu, dobio je stipendiju fonda dr Zoran Đinđić za radnu praksu u Nemačkoj, koja pokriva sve troškove (smeštaj i prevoz), plus džeparac od 500 evra mesečno. Praksa traje 3 meseca, od 19. juna do 19. septembra. Izabrala ga je kompanija E. ON Ruhrgas iz Essen-a, vodeći evropski i svetski proizvođač i distributer električne energije i prirodnog gasa. Radiće u njihovom IT odeljenju.

770-student-racunarskog-fakulteta-na-praksi-u-e-on-ruhrgas-essen