Рачунарски факултет на ICDQM 2007

Десета годишња Међународна конференција Управљање квалитетом и поузданошћу одржана је ове године на Грађевинском факултету у Београду, 13. и 14. јуна. ICDQM представља форум за презентовање и дискусију нових научних резултата, развојних истраживања и примена у области квалитета и поузданости система, конкурентног инжењерства (пројектовања) и инжењерства система.

На конференцији се саопштавају радови са резултатима истраживања која се односе на било који аспект инжењерства квалитета, инжењерства поузданости, конкурентног инжењерства и инжењерства система. Радови представљају анализе случајева, експериментални резултати или примене нових или познатих теоријских поставки за решавање актуелних проблема у предметном подручју.

Др Радомир Јанковић, професор Рачунарског факултета, презентовао је реферат на тему „Моделовање и симулација у настави из критичних и сигурносних система“. У раду се даје неколико примера симулатора, реализованих у језику GPSSWorld који се користе у настави.

У области критичних и сигурносних система, настава се на Рачунарском факултету држи од 2005. године. Циљ је оспособљавање будућих инжењера за пројектовање и процену перформанси рачунарских и других система са безбедно критичном мисијом. Основни курс се ослања на предмет Моделовање и симулација, како због значаја који та област има у пројектовању критичних и сигурносних система, тако и ради бољег усвајања за њих битних концепата, као што су поузданост и расположивост.

738-racunarski-fakultet-na-icdqm-2007