Болоњски процес и Microsoft развојни алати

Промоција нових Microsoft развојних алата и сервера, под називом „Болоњски процес и Microsoft развојни алати,“ одржаће се на Рачунарском факултету у Београду 6. јуна 2008. године. Погледајте детаље за агенду.

10.00 – 11.30 Аcademic launch wave
11.45 – 12.30 Методологије пројектовања
12.45 – 14.00 Приказ реализованог софтвера

Информације и пријаве: 011 26 33 321

Агенда догађаја је следећа:

10.00 – 11.30 Academic launch wave

  • Зоран Субић, Microsoft – SQL Server 2008
  • Станко Николић, Microsoft Student Partner ETF – Visual Studio 2008

Овом приликом присутни ће добити и примерке првог ресурсног DVD-ја Microsoft Академских програма у Србији (DVD са литературом, предавањима, бесплатним софтвером итд).

11.45 – 12.30 Методологије пројектовања

  • Интеграција информационог система, стaндарда квалитета ISO 9001:2000 и стандарда за акредитацију
    високообразовних установа

12.45 – 14.00 Приказ реализованог софтвера

  • Образовање – израда и доношење студијских програма и осталих облика образовања, евидентирање реализације студијског програма, прелазак и признавање испита, признавање стране високошколске исправе, решавање рекламације корисника у реализацији образовања и вредновање наставе,
  • Послови студентске службе – пријем студента, персонално праћење студента, праћење испита.

938-bolonjski-proces-i-microsoft-razvojni-alati