Bolonjski proces i Microsoft razvojni alati

Promocija novih Microsoft razvojnih alata i servera, pod nazivom „Bolonjski proces i Microsoft razvojni alati,“ održaće se na Računarskom fakultetu u Beogradu 6. juna 2008. godine. Pogledajte detalje za agendu.

10.00 – 11.30 Academic launch wave
11.45 – 12.30 Metodologije projektovanja
12.45 – 14.00 Prikaz realizovanog softvera

Informacije i prijave: 011 26 33 321

Agenda događaja je sledeća:

10.00 – 11.30 Academic launch wave

  • Zoran Subić, Microsoft – SQL Server 2008
  • Stanko Nikolić, Microsoft Student Partner ETF – Visual Studio 2008

Ovom prilikom prisutni će dobiti i primerke prvog resursnog DVD-ja Microsoft Akademskih programa u Srbiji (DVD sa literaturom, predavanjima, besplatnim softverom itd).

11.45 – 12.30 Metodologije projektovanja

  • Integracija informacionog sistema, standarda kvaliteta ISO 9001:2000 i standarda za akreditaciju
    visokoobrazovnih ustanova

12.45 – 14.00 Prikaz realizovanog softvera

  • Obrazovanje – izrada i donošenje studijskih programa i ostalih oblika obrazovanja, evidentiranje realizacije studijskog programa, prelazak i priznavanje ispita, priznavanje strane visokoškolske isprave, rešavanje reklamacije korisnika u realizaciji obrazovanja i vrednovanje nastave,
  • Poslovi studentske službe – prijem studenta, personalno praćenje studenta, praćenje ispita.

938-bolonjski-proces-i-microsoft-razvojni-alati