Дипломирао Јовић Гроздан

На Рачунарском факултету у уторак, 23.09.2008. је дипломирао Јовић Гроздан (69/04), који је одбранио дипломски рад на тему „ОFDM у МIМО системима“. Гроздан је у свом раду приказао и детаљно објаснио принципе и основе ОФДМ система преноса, затим је даље у раду изложио све предности, мане и неидеалне ефекте ОFDМ система као што су униформни и неуниформни шум, померај локације FFТ прозора, фреквенције одабирања и фазе локалног осцилатора. Такође, Гроздан је исцрпно обрадио вишеантенски ОFDМ систем осврћући се на антенске диверзите и МIМО технике.

Одбрани су присуствовали ментор доц. др Десимир Вучић, члан комисије проф. др Стеван Милинковић и гости. Фотографије са одбране можете погледати у галерији.

1032-diplomirao-jovic-grozdan-1032