Diplomirao Jović Grozdan

Na Računarskom fakultetu u utorak, 23.09.2008. je diplomirao Jović Grozdan (69/04), koji je odbranio diplomski rad na temu „OFDM u MIMO sistemima“. Grozdan je u svom radu prikazao i detaljno objasnio principe i osnove OFDM sistema prenosa, zatim je dalje u radu izložio sve prednosti, mane i neidealne efekte OFDM sistema kao što su uniformni i neuniformni šum, pomeraj lokacije FFT prozora, frekvencije odabiranja i faze lokalnog oscilatora. Takođe, Grozdan je iscrpno obradio višeantenski OFDM sistem osvrćući se na antenske diverzite i MIMO tehnike.

Odbrani su prisustvovali mentor doc. dr Desimir Vučić, član komisije prof. dr Stevan Milinković i gosti. Fotografije sa odbrane možete pogledati u galeriji.

1032-diplomirao-jovic-grozdan-1032