Интернет огледало – број 93

Захваљујући сарадњи ЦЕТ-а и Интернет огледала, обезбеђен је већи број примерака овог познатог домаћег рачунарског магазина. Студенти могу подићи свој бесплатни примерак у студентској служби.

900-internet-ogledalo-broj-93