Представници Рачунарског факултета на YUINFO 2008

XИВ научно-стручни симпозијум у области информационих и комуникационих технологија – YU INFO 2008 одржан је од 9. до 12. марта у конгресном центру Сунчани врхови на Копаонику. Квалитет програма и велики број учесника из земље и иностранства допринели су да YU INFO постане престижна ИТ манифестација, подједнако важна за истраживаче, компаније које се баве ИТ инжењерингом, учеснике из државне управе и менаџере. Рачунарски факултет представљали су доц. др Десимир Вучић, доц. др Драган Шалетић и доц. др Радомир Јанковић.

Током четири дана конференције учесницима је презентован 171 ауторски рад у форми усменог излагања или панела, 12 компанијских презентација и 4 пројекта финансирана од стране Европске комисије. Представници РАФ-а су ове године на YUINFO објавили три рада:

  • доц. др Десимир Вучић, са коауторима др Миљком Ерићем и мр Иваном Покрајцем, у оквиру програмске области Рачунарске мреже и телекомуникације, објавио је рад под насловом „Карактеризација дигитално модулисаних сигнала на бази цикличних обележаја“.
  • доц. др Драган Шалетић, са коаутором Милицом Савић, у оквиру програмске области Вештачка интелигенција и системи за подршку одлучивању, објавио је рад под насловом „Агент расплинутог (fuzzy) одлучивања, истраживачка примена у медицини и могуће друге примене“.
  • доц. др Радомир Јанковић, у оквиру програмске области Вештачка интелигенција и системи за подршку одлучивању, објавио је рад под насловом: „Приступ рачунарској симулацији swarminga оклопног батаљона“.

Излагања представника Рачунарског факултета била су веома запажена и изазвала су дискусију бројних учесника симпозијума YUINFO 2008.

905-predstavnici-racunarskog-fakulteta-na-yuinfo-2008