Predstavnici Računarskog fakulteta na YUINFO 2008

XIV naučno-stručni simpozijum u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija – YU INFO 2008 održan je od 9. do 12. marta u kongresnom centru Sunčani vrhovi na Kopaoniku. Kvalitet programa i veliki broj učesnika iz zemlje i inostranstva doprineli su da YU INFO postane prestižna IT manifestacija, podjednako važna za istraživače, kompanije koje se bave IT inženjeringom, učesnike iz državne uprave i menadžere. Računarski fakultet predstavljali su doc. dr Desimir Vučić, doc. dr Dragan Šaletić i doc. dr Radomir Janković.

Tokom četiri dana konferencije učesnicima je prezentovan 171 autorski rad u formi usmenog izlaganja ili panela, 12 kompanijskih prezentacija i 4 projekta finansirana od strane Evropske komisije. Predstavnici RAF-a su ove godine na YUINFO objavili tri rada:

  • doc. dr Desimir Vučić, sa koautorima dr Miljkom Erićem i mr Ivanom Pokrajcem, u okviru programske oblasti Računarske mreže i telekomunikacije, objavio je rad pod naslovom „Karakterizacija digitalno modulisanih signala na bazi cikličnih obeležaja“.
  • doc. dr Dragan Šaletić, sa koautorom Milicom Savić, u okviru programske oblasti Veštačka inteligencija i sistemi za podršku odlučivanju, objavio je rad pod naslovom „Agent rasplinutog (fuzzy) odlučivanja, istraživačka primena u medicini i moguće druge primene“.
  • doc. dr Radomir Janković, u okviru programske oblasti Veštačka inteligencija i sistemi za podršku odlučivanju, objavio je rad pod naslovom: „Pristup računarskoj simulaciji swarminga oklopnog bataljona“.

Izlaganja predstavnika Računarskog fakulteta bila su veoma zapažena i izazvala su diskusiju brojnih učesnika simpozijuma YUINFO 2008.

905-predstavnici-racunarskog-fakulteta-na-yuinfo-2008