SISY 2008, Subotica, 26. – 27. septembar 2008

U Subotici je 26. i 27. septembra 2008. godine. održana 6. Međunarodna konferencija o inteligentnim inženjerskim sistemima – SISY 2008 (6th International SYMPOSIUM ON INTELLIGENT SYSTEMS AND INFORMATICS) u organizaciji Budapest Tech i Više tehničke škole strukovnih studija u Subotici.

Učesnici Konferencije su došli iz 15 zemalja sveta (Srbija, Mađarska, Slovačka, Rumunija, Austrija, Francuska, Nemačka, Japan, Izrael i drugih zemelja). Na Konferenciji se radilo kroz stručna predavanja eminentnih naučnika i po sekcijama.

U okviru sekcije Robotics and Fuzzy Applications pod eminentnim predsedavanjem prof. Endre Papa svoj rad Software Implementation of Fyzzy Decision-Making in Determining the Severity of Respiratory Distress referisali su, veoma uspešno, prof. dr D. Z. Šaletić dipl. inž, i Milica Savić, dipl. inž. rač., sa Računarskog fakulteta.

Konferencija je radila u veoma prijatnoj atmosferi i prijatnom ambijentu, uz društvena događanja koja su organizovali ljubazni domaćini.

1041-sisy-2008-subotica-26-27-septembar-2008