SISY 2008, Суботица, 26. – 27. септембар 2008

У Суботици је 26. и 27. септембра 2008. године. одржана 6. Међународна конференција о интелигентним инжењерским системима – SISY 2008 (6th International SYМPOSIUM ОN INTELLIGENT SYSTEMS AND INFORMATICS) у организацији Budapest Tech и Више техничке школе струковних студија у Суботици.

Учесници Конференције су дошли из 15 земаља света (Србија, Мађарска, Словачка, Румунија, Аустрија, Француска, Немачка, Јапан, Израел и других земеља). На Конференцији се радило кроз стручна предавања еминентних научника и по секцијама.

У оквиру секције Robotics and Fuzzy Applications под еминентним председавањем проф. Endre Papa свој рад Software Implementation оf Fyzzy Decision-Making in Determining the Severity оf Respiratory Distress реферисали су, веома успешно, проф. др Д. З. Шалетић дипл. инж, и Милица Савић, дипл. инж. рач., са Рачунарског факултета.

Конференција је радила у веома пријатној атмосфери и пријатном амбијенту, уз друштвена догађања која су организовали љубазни домаћини.

1041-sisy-2008-subotica-26-27-septembar-2008