Diplomirao Vuk Borisavljević

Na Računarskom fakultetu u petak 20. novembra 2009. diplomirao je Vuk Borisavljević (87/05), koji je odbranio diplomski rad na temu „Izrada asinhronih sistema za komunikaciju porukama korišćenjem SQL Server Service Broker“.

Diplomski rad razmatra izgradnju pouzdanih, bezbednih, asinhronih, distribuiranih aplikacija zasnovanih na porukama, korišćenjem SQL Server Service Broker tehnologija.“ – zaključio je Vuk Borisavljević u svojoj odbrani rada.

Odbrani su prisustvovali mentor mr Snežana Popović i član komisije prof. dr Stevan Milinković, kao i brojni gosti.

Fotografije sa odbrane možete pogledati u galeriji.

1340-diplomirao-vuk-borisavljevic