Изабрани асистенти за област Умрежени рачунарски системи

Одлуком Наставно-научног већа Рачунарског факултета у звање асистента за ужу научну област Умрежени рачунарски системи (НС) изабрани су:

Петар Бојовић, дипл. инжењер електротехнике и рачунарства – мастер;

Милан Шкарић, дипл. инжењер електротехнике и рачунарства – мастер.

Оба асистента припадају првој генерацији студената која је уписала Рачунарски факултет на смеру рачунарске мреже и комуникације, као и првим дипломцима и мастерима на РАФ-у. Петар Бојовић је одбранио мастер рад на тему „VOIP телефонија базирана на Asterisk платформи“, а Милан Шкарић рад на тему „Примена GPS у мобилним телефонима за контролу присуства и координацију теренских радника“. Шкарић је радио у Sky Communications-у, која се бави пројектовањем рачунарских мрежа и VoIP система, док се Бојовић бавио развојем система за телефонирање преко инфраструктуре рачунарске мреже.

1261-izabrani-asistenti-za-oblast-umrezeni-racunarski-sistemi