Predstavnici RAF-a na 15. simpozijumu YUINFO 2009

Na 15. naučno-stručnom simpozijumu YUINFO 2009 učestvovali su i profesori Računarskog fakulteta, doc. dr Radomir Janković i doc. dr Dragan Šaletić. Simpozijumu iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, koji je održan na Kopaoniku, prisustvovalo je preko 400 ICT profesionalaca, istraživača i menadžera iz zemlje i regiona. Predstavnici RAF-a su objavili dva rada. Profesor Janković objavio je rad pod naslovom „Računarska simulacija swarminga grupe naoružanih mobilnih platformi“, a drugi je rad profesora Šaletića „Nanoroboti – pregled najnovijih dostignuća“. Njihova izlaganja bila su veoma zapažena i izazvala su živu diskusiju brojnih učesnika simpozijuma. YUINFO konferenciju organizovalo je Informaciono društvo Srbije – Društvo za informacione sisteme i računarske mreže.

1153-predstavnici-raf-a-na-15-simpozijumu-yuinfo-2009