Student RAF-a na seminaru o prevenciji trgovine ljudima

Student druge godine Računarskog fakulteta i dugogodišnji volonter Crvenog krsta Srbije, Milan Mitić, učestvovao je kao jedan od fasilitatora na međunarodnom sastanku o razvoju Programa prevencije trgovine ljudima, održanom od 25. do 28. maja 2009. godine u Beogradu.

1212-student-raf-a-na-seminaru-o-prevenciji-trgovine-ljudima