Докторирала Мирјана Радивојевић

Мирјана Радивојевић, асистент на Рачунарском факултету, је у понедељак 27.12.2010. године на Електротехничком факултету у Београду одбранила докторску дисертацију на тему „Анализа квалитета сервиса у eternet пасивним оптичким мрежама базираним на мултиплексирању по таласним дужинама“ и тиме стекла звање доктора електротехничких наука.

Комисију су чинили еменентни стручњаци на пољу оптичких комуникација:

др Петар Матавуљ, ванредни професор на ЕТФ-у,

Проф. др Јован Радуновић, редовни професор на ЕТФ-у,

Проф. др Владанка Аћимовић Распоповић, редовни професор на Саобраћајном факултету,

Проф. др Дејан Гвоздић, редовни професор на ЕТФ-у,

Доц. др Милан Јанковић, професор на ЕТФ-у.

1655-doktorirala-mirjana-radivojevic