Doktorirala Mirjana Radivojević

Mirjana Radivojević, asistent na Računarskom fakultetu, je u ponedeljak 27.12.2010. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu odbranila doktorsku disertaciju na temu „Analiza kvaliteta servisa u eternet pasivnim optičkim mrežama baziranim na multipleksiranju po talasnim dužinama“ i time stekla zvanje doktora elektrotehničkih nauka.

Komisiju su činili emenentni stručnjaci na polju optičkih komunikacija:

dr Petar Matavulj, vanredni profesor na ETF-u,

Prof. dr Jovan Radunović, redovni profesor na ETF-u,

Prof. dr Vladanka Aćimović Raspopović, redovni profesor na Saobraćajnom fakultetu,

Prof. dr Dejan Gvozdić, redovni profesor na ETF-u,

Doc. dr Milan Janković, profesor na ETF-u.

1655-doktorirala-mirjana-radivojevic