EBSCO elektronski časopis

U prostorijama Univerziteta „Union“ održana je prezentacija o upotrebi i mogućnostima EBSCO  baze elektronskih časopisa. Tom prilikom dogovoreno je da se svim fakultetima u sastavu Univerziteta omogući besplatan pristup bazama u trajanju od dva meseca. Izbor paketa prilagođen je naučnim oblastima koje su bliske fakultetima u sastavu Univerziteta.

Profesorima i studentima je omogućeno da potpuno besplatno koriste ovaj servis.

1475-ebsco-elektronski-casopis-1475