EdIT летња школа програмирања

EdIT (Education for Инновативе Тхинкерс)  је догађај који ComTrade IT Solution and Services  организује сваког лета у три државе (Словенији, БиХ и Србији). Полазницима је омогућено да уз десетодневну едукацију и тимски рад развијају конкретан пројекат у симулираном радном окружењу, и тако стекну додатно практично искуство које ће свакако бити од велике користи у будућем раду. Новац за учешће у овој школи, студентима није потребан јер сав трошак иде на терет организатора. Један од циљева EdIT-a  је синергија теоријског и практичног знања, али и остваривање првог контакта кандидата са ComTrade ITSS  компанијом.

Програм EdIT ComTrade  Летње школе програмирања 2010:

1534-edit-letnja-skola-programiranja