Међународна конференција ICDQM 2010: награда за професора РАФ-а

У Београду је, у организацији Истраживачког центра за управљање квалитетом и поузданошћу ( ДQМ  Истраживачки центар), 29. и 30. јуна 2010. године одржана 13. међународна конференција о управљању квалитетом и поузданошћу ICDQM-2010 (Dependability and Quality Management). На конференцији су учествовали и професори Рачунарског факултета доц. др Радомир Јанковић и доц. др Драган Шалетић.

Овај научно-стручни скуп представља форум за приказивање нових резултата, развојних истраживања и примена у области поузданости и квалитета и сродних дисциплина инжењерства у свим фазама читавог животног циклуса сложених техничких система и производа. За најбољи рад из области научних истраживања, саопштен на прошлој, 12. конференцији, ове године наградјен је доцент др Драган Шалетић, са Рачунарског факултета у Београду. Прошле године, ову престижну награду добио је доцент др Радомир Јанковић, тако да поновно додељивање награде професорима Рачунарског факултета, представља још једну потврду квалитета ове наставне и научнои-страживачке установе.

У зборницима радова овогодишње, 13. међународне конференције ICDQM 2010, објављено је 172 рада, 65 на енглеском и 107 на српском језику, у следећим тематским областима: 

Инжењерство квалитета
Инжењерство поузданости
Конкурентно инжењерство
Инжењерство система
Војно инжењерство
Менаџмент знањем и конкурентност организације
Непрекидно унапредјење квалитета

У оквиру пленарне седнице, доц. др Радомир Јанковић је одржао уводно предавање “DISCRETE EVENTS IN ARMOURED AND MECHANIZED UNITS RESEARCH”.  У предавању су представљени карактеристични резултати вишегодишњег истраживања у области оклопних и механизованих јединица које се обавља на Рачунарском факултету: симулације сукоба тенкова, утицаја главних орудја на исход сукоба, утрошака муниције, рада локалне радио-рачунарске оклопног батаљона и swarminga  – новог тактичког приступа у борбеним дејствима оклопног батаљона. Дати су и главни правци даљих истраживања у овој области. 

Доц. др Драган Шалетић је, у оквиру седнице Конкурентно инжењерство, представио реферат: „РАЧУНАРСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА“. У раду се укратко разматра развој гране рачунарства – рачунарска интелигенција. Насупрот широко увреженом ставу да је развој вештачке интелигенције почео од рада McCullocha и Pittsa из 1943. године, указује се на чињеницу да је први рад из вештачке интелигенције реализован 1898. године. Разматра се и однос вештачке и рачун(ар)ске интелигенције. Предлаже се да се рачун(ар)ска интелигенција посматра као општији појам од вештачке интелигенције, насупрот досадашњем гледишту.

1562-medjunarodna-konferencija-icdqm-2010-nagrada-za-profesora-raf-a