Potpisan ugovor za inovacioni projekat

Juče je potpisan ugovor za inovacioni projekat „OAE skrining sistem“ (OAE – otoakustična emisija), koji su potpisali direktor Centra za unapređenje životnih aktivnosti (CUŽA), mr Miško Subotić, predstavnik Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, dr Mirjana Sovilj i v.d. dekana Računarskog fakulteta, dr Dragan Miletić.

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj prihvatilo je inovacioni projekat „OAE skrining sistem“ (OAE  – otoakustična emisija). Računarski fakultet je u okviru ovog projekta, sa kolegama iz Centra za unapređenje životnih aktivnosti (CUŽA), koji je nosilac projekta u funkciji registrovanog subjekta inovacione delatnosti, i kolegama iz Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora učestvovao na javnom pozivu za inovacione projekte sredinom 2009. godine.

Rukovodilac projekta je magistar Miško Subotić, dipl. inž. (CUŽA), a članovi tima sa RAF-a su, pored kolega iz drugih institucija: docent dr Dragan Šaletić dipl. inž., docent dr Dragan Miletić dipl. inž., asistent Uroš Popović dipl. inž. i student-diplomac Petar Jovanović.

1533-potpisan-ugovor-za-inovacioni-projekat