Predavanje o primenama spektara grafova

U utorak 23.3.2010. godine, sa početkom u 14:15 č, profesor Dragoš Cvetković će održati predavanje na temu „Primene teorije spaktara grafova u računarstvu“. Predavanje možete slušati u prostorijama Matematičkog instituta SANU, sala 301f.

Kratak sadržaj:

Teorija spektara grafova je deo algebarske teorije grafova u kojoj se problemi teorije grafova tretiraju uz pomoć sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora matrica koje se pridružuju grafovima. Najčešće se koriste matrica susedstva i Laplasova matrica, ali i mnoge druge grafovske matrice.

U poslednjih desetak godina spektri grafova se pojavljuju, sve više i više, i u računarstvu u tretiranju različitih problema (modelovanje i pretraživanje Interneta, obrada slike i prepoznavanje oblika, obrada i grupisanje podataka, multiprocesorske povezujuće mreže, otpornost mreže na širenje virusa, statističke baze podataka, socijalne mreže i dr.).

Daje se kratak pregled ovakvih problema uz komentare o mogućnostima daljih istraživanja.

1464-predavanje-o-primenama-spektara-grafova