Оглас за посао у ЦЕТ-у

Компанија ЦЕТ се већ две деценије бави продајом лиценцног софтвера, издаваштвом рачунарске литературе и обуком за рад на рачунару. Због повећаног обима посла расписујемо конкурс за радно место у сектору CET Софтвер на позицији:

Менаџер продаје софтвера

Опис радног места:
Продаја лиценцног софтвера (Microsoft, Adobe, Corel, NOD, Symantec,…)
Консалтинг у лиценцирању софтвера
Преговарање и вођење пословних састанака
Формирање базе купаца и потенцијалних купаца

Услови:
Минимум ССС
Познавање Microsoft софтвера
Преговарачке, аналитичке и организационе способности
Спремност за тимски рад
Способност за рад под притиском
Прецизност, систематичност, иницијативност
Комуникативност, креативност
Рад у Microsoft Office-у (Word, Excel, Outlook, Power Point)
Знање енглеског језика

Предности:
MCITP  Server administrator
Радно искуство у продаји/комерцијали

Биографију са назнаком “Конкурс за менаџера продаје софтвера” послати на адресу: ana_pekic @ cet.rs.

1880-oglas-za-posao-u-cet-u