Др Радомир Јанковић на 6. међународној конференцији ICIT 2013 у Јордану

У Аману, главном граду Јордана, под покровитељством Њ.К.В. принца El Hasan bin Talal, а у организацији престижног Универзитета Al-Zaytoonah, од 8. до 10. маја 2013. године, одржана је 6. међународна конференција о информационим технологијама ICIT 2013. На конференцији је учествовао и професор Рачунарског факултета у Београду, др Радомир Јанковић.

Од пријављених 450 радова, прихваћено је и у зборнику радова конференције ICIT 2013 објављено укупно 147 радова, у следећим тематским областима:

• Рачунарство у облаку

• Биоинформатика и рачунарска биологија

• Мултимедији и њихове примене

• Базе података и data mining

• Е-технологија

• Рачунари и безбедност мрежа

• Рачунарске мреже и комуникације

• Мрежно рачунарство и примене

• Вештачка интелигенција

• Internet и веб сервиси

• Инжењерство информација и знања

• Моделовање и симулација

• Паралелни и дистрибуирани системи

• Софтверско инжењерство

• Примењена математика

Др Радомир Јанковић, професор Рачунарског факултета у Београду, у оквиру области Моделовање и симулација, представио је реферат: „On Prioritizing, Target Selection and Synchronization in Multitarget Swarming Simulators“ (“О одређивању приоритета, избору циљева и синхронизацији у симулаторима ројења против више циљева”), који је припремио са коауторима Мајом Јанковић и мр Мирком Јездимировићем.

 border=

У раду се разматрају нови резултати остварени у оквиру истраживања тактике ројења оклопних и механизованих јединица, које се у оквиру интердисциплинарног пројекта Министарства просвете и науке републике Србије III-47029 “Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку”. Предмет истраживања, које се на Рачунарском факултету обавља у сарадњи са Војнотехничким инситутом је примена нове тактике ројења у области оклопних и механизованих јединица. У раду је дат симулациони модел, усавршени алгоритам и нови управљачки механизми и структуре података за софтверске симулаторе ројења групе наоружаних мобилних платформи у одбрани територије против више циљева/претњи. Предност предложеног решења је у томе што је рој, поред локалног самоорганизовања, оспособљен да прихвати директиве вишег нивоа командовања по приоритетима циљева. Поред тога, предложени механизми управљања омогућавају роју да динамички мења ангажовање својих припадника приликом сваке појаве новог, или уклањања неког од постојећих циљева у симулацији. Најзад, предложени концепт синхронизације помаже да се смањи вероватноћа неуспеха ројења услед уништавања несинхронизованих чланова роја, једног по једног, од стране циља који је способан за самоодбрану.

2188-dr-radomir-jankovic-na-6-medjunarodnoj-konferenciji-icit-2013-u-jordanu