Попусти за мастер и докторске студије

Рачунарски факултет ове године, поред попуста до 40% свим својим дипломцима за упис на мастер, одобрава до 40% попуста и за упис на докторске студије. За сваку завршену годину основних академских студија на Рачунарском факултету будући мастер студенти остварују право на 10% попуста. Максимални попуст од 40% за упис на докторске студије РАФ-а остварују студенти са завршеним основним академским и мастер студијама код нас (по 8% попуста за сваку годину).

Факултет је иновирао своје студијске програме, па се тако дошло до промене програма мастер студија већ и за овогодишње мастер студенте, а нове измене важе и за будуће докторанте у складу са трендовима који се примењују у научно-истраживачком раду на иностраним универзитетима.

» Нови план и програм за докторске студије
» Нови план и програм за мастер студије

2357-popusti-za-master-i-doktorske-studije-2357